ae1

Điện thoại phải tắt nguồn hoặc để chế độ máy bay khi lên tàu bay

Được phép sử dụng các thiết bị điện tử nhưng phải ngắt kết nối mạng

ae1
Đánh giá
ae2
ae
: Content is protected !!