Tài trợ bởi vatgia.com

ae

Điện thoại phải tắt nguồn hoặc để chế độ máy bay khi lên tàu bay
ae
Đánh giá
Được phép sử dụng các thiết bị điện tử nhưng phải ngắt kết nối mạng