ae

Điện thoại phải tắt nguồn hoặc để chế độ máy bay khi lên tàu bay
ae1
error: Content is protected !!