ae2

Điện thoại phải tắt nguồn hoặc để chế độ máy bay khi lên tàu bay

Điện thoại phải tắt nguồn hoặc để chế độ máy bay khi lên tàu bay

ae2
Đánh giá
Được phép sử dụng các thiết bị điện tử nhưng phải ngắt kết nối mạng
: Content is protected !!