ma5

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh

Lal Qila (Pháo đài Đỏ) cực kì đồ sộ và kiên cố

ma6
ma3
error: Content is protected !!