ma6

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh
ma6
Đánh giá
Qutb Minar - Di sản văn hóa thế giới
Lal Qila (Pháo đài Đỏ) cực kì đồ sộ và kiên cố
: Content is protected !!