ma3

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh

Dịch vụ Lưu trú ở New Delhi khá tốt

ma3
Đánh giá
Lal Qila (Pháo đài Đỏ) cực kì đồ sộ và kiên cố
: Content is protected !!