narmada

Sông Hằng - con sông ling thiêng nhất ở Ấn Độ

Sông Narmada rất linh liêng với người theo đạo Hindu

kaveri
11
error: Content is protected !!