narmada

Sông Hằng - con sông ling thiêng nhất ở Ấn Độ

Sông Narmada rất linh liêng với người theo đạo Hindu

narmada
Đánh giá
kaveri
11
: Content is protected !!