narmada

Sông Hằng - con sông ling thiêng nhất ở Ấn Độ

Sông Narmada rất linh liêng với người theo đạo Hindu

narmada
Đánh giá
Sông Kaveri linh thiêng ở miền nam Ấn Độ. Người nào tắm ở đây có thể gột sach lỗi lầm
NHững dòng sông linh thiêng ở Ấn Độ
: Content is protected !!