kaveri

Sông Hằng - con sông ling thiêng nhất ở Ấn Độ

Sông Kaveri linh thiêng ở miền nam Ấn Độ. Người nào tắm ở đây có thể gột sach lỗi lầm

kaveri
Đánh giá
1
narmada
: Content is protected !!