Tài trợ bởi vatgia.com

11

Sông Hằng - con sông ling thiêng nhất ở Ấn Độ

NHững dòng sông linh thiêng ở Ấn Độ

11
Đánh giá
Sông Narmada rất linh liêng với người theo đạo Hindu