ma7

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh
ma7
Đánh giá
Những món trang sức truyền thống ở New Delhi rất đẹp
Lal Qila (Pháo đài Đỏ) cực kì đồ sộ và kiên cố
: Content is protected !!