ma12

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh

Những món trang sức truyền thống ở New Delhi rất đẹp

ma12
Đánh giá
Hộp gia vị ở Ấn Độ luôn rất đặc biệt cả về hình dáng lẫn hương vị
: Content is protected !!