ma12

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh

Những món trang sức truyền thống ở New Delhi rất đẹp

ma11
ma7
error: Content is protected !!