ma6

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh

Lăng mộ của Humayun

ma6
Đánh giá
Lal Qila (Pháo đài Đỏ) cực kì đồ sộ và kiên cố
Dịch vụ Lưu trú ở New Delhi khá tốt
: Content is protected !!