ma6

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh

Lăng mộ của Humayun

ma5
ma3
error: Content is protected !!