ma3

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh

Dịch vụ Lưu trú ở New Delhi khá tốt

ma3
Đánh giá
ma6
Dusk at India Gate with flowers in foreground
: Content is protected !!