Tài trợ bởi vatgia.com

end

Penang

Chùa thờ Phật Dhammikarama Burmese được dát vàng

end
Đánh giá
Penang
Chùa Kek Lok Si lớn bậc nhất Đông Nam Á