chua kek

Penang

Chùa Kek Lok Si lớn bậc nhất Đông Nam Á

chua kek
Đánh giá
Chùa thờ Phật Dhammikarama Burmese được dát vàng
Nhà cổ Pinang Peranakan  với kiến trúc Trung Hoa
: Content is protected !!