phong ngu

Móc vàng là chỗ để cố định dây kéo giữa cánh máy bay và xuồng cứu sinh

Phòng ngủ của phi hành đoàn

phong ngu
Đánh giá
Móc vàng là chỗ để cố định dây kéo giữa cánh máy bay và xuồng cứu sinh
Lỗ nhỏ trên cửa kính để duy trì áp suât cho máy bay
: Content is protected !!