moc vang

Móc vàng là chỗ để cố định dây kéo giữa cánh máy bay và xuồng cứu sinh

Móc vàng là chỗ để cố định dây kéo giữa cánh máy bay và xuồng cứu sinh

phong ngu
error: Content is protected !!