kls3

Đền Kailasa

chính điện là tượng con bò Nandi, nó chính là vật cưỡi của thần Shiva

kls3
Đánh giá
Đền Kailasa
bên trái lối vào là tín đồ của thần Shiva. Trong khi đó, các vị thần ở bên phải là tín đồ của thần Vishnu
: Content is protected !!