kls3

Đền Kailasa

chính điện là tượng con bò Nandi, nó chính là vật cưỡi của thần Shiva

kls3
Đánh giá
kls1
kls4
: Content is protected !!