kls3

Đền Kailasa

chính điện là tượng con bò Nandi, nó chính là vật cưỡi của thần Shiva

kls1
kls4
error: Content is protected !!