Tài trợ bởi vatgia.com

kls1

Đền Kailasa

Đền Kailasa

kls1
Đánh giá
chính điện là tượng con bò Nandi, nó chính là vật cưỡi của thần Shiva