nc1

Được phép mang nhạc cụ khi đi máy bay

Tuy nhiên nhạc cụ cần đảm bảo các quy định về hành lý

nc1
Đánh giá
Hoàn toàn được phép mang nhạc cụ khi máy bay
: Content is protected !!