Mang dan guitar len may bay

Được phép mang nhạc cụ khi đi máy bay

Hoàn toàn được phép mang nhạc cụ khi máy bay

Mang dan guitar len may bay
Đánh giá
Được phép mang nhạc cụ khi đi máy bay
Tuy nhiên nhạc cụ cần đảm bảo các quy định về hành lý
: Content is protected !!