Prambanan-Temple

Đến Yogyakarta thăm đền thờ Phật giáo Borobodur

Biểu tượng của đạo Hindu ở Yogyakarta

borobodur-temple
error: Content is protected !!