Prambanan-Temple

Đến Yogyakarta thăm đền thờ Phật giáo Borobodur

Biểu tượng của đạo Hindu ở Yogyakarta

Prambanan-Temple
Đánh giá
borobodur-temple
: Content is protected !!