borobodur-temple

Đến Yogyakarta thăm đền thờ Phật giáo Borobodur

Đến Yogyakarta thăm đền thờ Phật giáo Borobodur

borobodur-temple
Đánh giá
Biểu tượng của đạo Hindu ở Yogyakarta
: Content is protected !!