ma2

Nên tới Kuala Lumpur trong khoảng từ tháng 4 tới tháng 9

Nên đổi tiền trước khi tới Malaysia

ma2
Đánh giá
Nên tới Kuala Lumpur trong khoảng từ tháng 4 tới tháng 9
Tàu điện trên cao là phương tiện di chuyển tiện lợi cho quý khách
: Content is protected !!