ko tiep xuc

Đảo Sentinel

Cấm mọi người xâm nhập đảo Sentinel

ko tiep xuc
Đánh giá
Đảo Sentinel
Thổ dân ở đây sống bằng săn bắt hái lượm
: Content is protected !!