Tài trợ bởi vatgia.com

ko tiep xuc

Đảo Sentinel
ko tiep xuc
Đánh giá
Thổ dân ở đây sống bằng săn bắt hái lượm
Cố tình xâm nhập đảo bạn sẽ nhận về mũi tên và giáo