q2

Durian Pancake - bánh sầu riêng

Bajaj – phương tiện giao thông công cộng chủ yếu ở Jakarta

q4
q1
error: Content is protected !!