Bản đồ Metro ở New Delhi. Có tới 9 tuyến để bạn lựa chọn

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh
ma4
ma2
error: Content is protected !!