Tài trợ bởi vatgia.com

thieu dien

Điện là thứ xa xỉ với người dân ở đây

Điện là thứ xa xỉ với người dân ở đây

thieu dien
Đánh giá
Lúa mạch là nông sản chính ở Ladakh