Tài trợ bởi vatgia.com

ladakh

Điện là thứ xa xỉ với người dân ở đây

Ladakh

ladakh
Đánh giá
Những dòng sông băng vắt mình trên núi Himalaya