tam giac den

Móc vàng là chỗ để cố định dây kéo giữa cánh máy bay và xuồng cứu sinh

vị trí của tam giác đen

tam giac den
Đánh giá
Lỗ nhỏ trên cửa kính để duy trì áp suât cho máy bay
: Content is protected !!