Tài trợ bởi vatgia.com

ma2

Đảo Sentosa rất đẹp

bạn có thể di chuyển bằng tàu điện Express để đến Sentosa

ma2
Đánh giá
Đảo Sentosa rất đẹp
Capella Singapore Hotel ẩn khuất sau những tán cây