m9

Đảo Sentosa rất đẹp

Tượng sư tử biển Merlion

m9
Đánh giá
Universal Studio Singapore
khẩu Pháo đặt ngay cổng vào Pháo đài Siloso
: Content is protected !!