indonesia-2

Quần đảo Togean

Thung lũng Baliem là nơi có nhiều bộ tộc hoang dã sinh sống

indonesia-1
indonesia-3
error: Content is protected !!