Tài trợ bởi vatgia.com

indonesia-2

Quần đảo Togean

Thung lũng Baliem là nơi có nhiều bộ tộc hoang dã sinh sống

indonesia-2
Đánh giá
Quần đảo Togean
Hồ Sentani