ma10

India Gate nơi kỷ niệm hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh

Kem Kulfi – món ăn đường phố được yêu thích ở New Delhi

ma9
ma11
error: Content is protected !!