quy-dinh-malindo

Hành khách khiếm thính được xếp vào dạng hành khách đặc biệt

Hành khách khiếm thính được xếp vào dạng hành khách đặc biệt

quy-dinh-malindo
Đánh giá
Malindo chấp nhận vận chuyển cả hành khách khiếm thị
: Content is protected !!